ประวัติของเรา

สเต็ปส์ วิท ธีรา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพแห่งแรก สำหรับบุคคลที่มีความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ในประเทศไทย พวกเราเริ่มต้นความเป็นมา ดังนี้

ประเทศไทย มีบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษมากกว่า 2 ล้านคน พวกเขามีความสามารถ มีทักษะ
และคุณค่าที่สามารถเข้าไปทำงานได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ แต่ผู้คนเหล่านี้ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 2
เท่านั้นที่มีโอกาสได้ฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ และน้อยกว่าร้อยละ 25 ที่ได้รับการจ้างงาน

ประเทศไทย มีบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษมากกว่า 2 ล้านคน พวกเขามีความสามารถ มีทักษะ
และคุณค่าที่สามารถเข้าไปทำงานได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ แต่ผู้คนเหล่านี้ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 2
เท่านั้นที่มีโอกาสได้ฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ และน้อยกว่าร้อยละ 25 ที่ได้รับการจ้างงาน

ประเทศไทย มีบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษมากกว่า 2 ล้านคน พวกเขามีความสามารถ มีทักษะ
และคุณค่าที่สามารถเข้าไปทำงานได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ แต่ผู้คนเหล่านี้ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 2
เท่านั้นที่มีโอกาสได้ฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ และน้อยกว่าร้อยละ 25 ที่ได้รับการจ้างงาน

ประเทศไทย มีบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษมากกว่า 2 ล้านคน พวกเขามีความสามารถ มีทักษะ
และคุณค่าที่สามารถเข้าไปทำงานได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ แต่ผู้คนเหล่านี้ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ 2
เท่านั้นที่มีโอกาสได้ฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ และน้อยกว่าร้อยละ 25 ที่ได้รับการจ้างงาน

จำนวนสาขา สเต็ปส์

จำนวนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในประเทศไทย (กรุงเทพฯและภูเก็ต)

จำนวนร้านกาแฟ

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

นอกเหนือจากศูนย์บำบัดแล้ว
เรายังมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพสำหรับบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
และร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยผู้คนให้นักเรียนของเราได้ฝึกฝนทักษะ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและสิ่งที่เราทำ

การฝึกอบรมสำหรับโรงเรียน

ศูนย์บำบัดสเต็ปส์
มีแพ็คเกจสำหรับฝึกอบรมให้เลือกมากมายตามความต้องการของแต่ละโรงเรียนและผู้ปกครอง
เพื่อช่วยสนับสนุนพัฒนาการของเด็กๆในด้านสังคมและการเรียน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจฝึกอบรมของเรา

การฝึกอบรมสำหรับพ่อแม่

นอกเหนือจากศูนย์บำบัดแล้ว
เรายังมีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพสำหรับบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
และร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยผู้คนให้นักเรียนของเราได้ฝึกฝนทักษะ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและสิ่งที่เราทำ